Een vrijstaande boom die een beetje in de weg mag staan

Wat zie jij als je naar een boom kijkt?

Het gedicht helpt om op een andere manier te kijken.
De boom als vriend waar je je terug kunt trekken.
Een boom is meer dan… slechts een boom…

Een linde wordt vaak geplant om iets te vieren of te gedenken.
Het is dus ook een sociale boom.
We planten de boom dan ook altijd samen.

Vrienden zijn het, bomen
die gesprekken met je voeren
je gedachten laten gaan
als hun bladeren
het licht laten schommelen.

Het zijn je vrienden, bomen.
Hun schaduw leggen ze
als een arm om je heen
als je alleen wilt zijn
en niet alleen wilt zijn.

Fetze Pijlman

Het verhaal van het schepje

Bij het planten gebruiken we voor de laatste symbolische schep grond een speciaal schepje.
Het is gemaakt van een geweer!


‘Forging peace, disarming hearts.’
RAWtools maakt van ingeleverde vuurwapens tuingereedschap.
‘Van zwaarden naar ploegscharen’. 
Een boom planten is immers een daad van vrede.

Een lector die bomen plant

Als lector praat en schrijf je veel.
Hoe krijgen we dit meer zichtbaar?

Zo ontstond de Bronboom, een zichtbare link tussen boer(derij) en natuur.

Het lectoraat heet Omgevingsinclusief Ondernemen, de boerderij als onderdeel van de omgeving.
De boerderij die de omgeving verrijkt, daar werken we aan, met studenten, collega’s en in de praktijk.

Huh? Waarom staat daar een boom?
We hebben toch juist land vrijgemaakt van bomen?
Dat klopt, want dat werkt normaal een stuk efficiënter. 
Deze Bronboom ontregelt.
Deze bronboom stapt het land weer op en stelt de vraag:
Wat vind jij ervan dat ik hier sta?
Is er niet teveel natuur ‘aan de kant’ gezet?
Welke plek mag ecologie krijgen binnen de economie?

Dat is de filosofische vraag die de boom aan jou stelt.

De initiatiefnemers Ron en Brigitta Methorst

De Bronboom is een initiatief van Ron en Brigitta.
Een bron staat voor leven en onze voornamen zijn erin verwerkt.
Wij houden van bomen en van landschap.
Van natuur-landschap en van boeren-landschap.
Waar natuur en cultuur elkaar raken.

Het planten van bomen staat voor hoop voor de toekomst. 

Dat nog generaties lang er mensen van mogen genieten.
verder houden wij van zichtbaar en tastbaar resultaat. 

Voor studenten
Bronboom 2 en 3 zijn geplant en er komen er meer bij studenten van Aeres Dronten. Voor hun thuisbedrijf, waar de boom een beetje in de weg mag staan.

En verder…
Maart 2022 is een Bronboom geplant bij agrarisch natuur collectief Veluwe,
samen met BoerenNatuur, de koepelorganisatie van alle 40 collectieven
Juni 2023: er zijn inmiddels 5 Bronbomen bijgekomen.